امروز:
فا | EN

کارخانه خانه سازی گیلان اولین و بزرگترین کارخانه سازه های بتنی در استان گیلان

باکس بتنی ۱×۱ متر

t - باکس بتنی ۱×۱ متر

باکس بتنی ۱x1 متر

انواع باکس بتنی عادی و خاص به منظور پروژه های تعریف شده و انواع باکس های ترافیکی جهت نصب در زیر جاده ها در ابعاد و اندازه های متنوع طراحی، در کارخانه خانه سازی گیلان محاسبه و ساخته می شوند.

در شبکه های توزیع برق و مخابرات در مکانهای مختلفی از منهول و باکس های بتنی استفاده می شود. این قطعات بتنی به دو صورت استوانه ای (منهول) و مکعبی (باکس) ساخته می شوند.

باکس های تولید این شرکت در دو نوع ترافیکی با قابلیت قرار گیری در زیر جاده ها و عبور ماشین آلات سنگ و نوع غیر ترافیکی با قابلیت های مورد نظر کارفرما تولید می گردد. باکس های تولید این شرکت در ابعاد مختلف داخلی از جمله ۱۰۰*۱۰۰ و ۱۵۰*۱۵۰ و ۱۶۰*۲۰۰ و ۲۰۰*۲۰۰ و ۲۵۰*۲۵۰ و ۴۰۰*۳۰۰ و ۴۵۰ * ۳۰۰

بصورت یک تکه و باکس های بزرگتر بصورت دو تکه می باشد. این باکس ها بنا به کاربرد به انواع : آبرو ، تاسیساتی ، آدم رو ، ماشین رو و تریلی رو تقسیم بندی می گردند. با توجه به نیاز به سرعت بالا در پروژهای راه سازی و عدم امکان عمل آوری مناسب در محل پروژه ها معمولا از این باکس های پیش ساخته استفاده می شود.

 

دهانه باکس بتنی = ۱ متر

ارتفاع باکس بتنی=۱ متر

طول باکس بتنی= ۲متر

ضخامت باکس بتنی=۰٫۲ متر

نحوه اتصال =دارای نر و مادگی بتنی و پلیتهای تثبیت کننده

استاندارد=نشریه ۸۳ وزارت راه و ترابری و استاندارد راه آهن و

ASTM C 850

تولید سفارشی= امکان تولید باکس به صورت سفارشی در ارتفاع های و طولهای مختلف، فراهم می باشد

تاریخ درج:
تعداد بازدید: 32