امروز:
فا | EN

کارخانه خانه سازی گیلان اولین و بزرگترین کارخانه سازه های بتنی در استان گیلان

باکس بتنی ۲×۲ متر

r 8 - باکس بتنی ۲×۲ متر

کاربرد= پل پیش ساخته،تعریض جاده و ریل راه آهن،تونل انرژی

دهانه باکس = ۲ متر

ارتفاع باکس = ۲ متر

طول باکس = ۱٫۵ متر

ضخامت باکس = ۲۵ سانت

نحوه اتصال =دارای نر و مادگی بتنی و پلیتهای تثبیت کننده

استاندارد=نشریه ۸۳ وزارت راه و ترابری و استاندارد راه آهن و

ASTM C 850

تولید سفارشی= امکان تولید باکس به صورت سفارشی در ارتفاع های و طولهای مختلف، فراهم می باشد

تاریخ درج:
تعداد بازدید: 39